Liga za duševné zdravie SR

Ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou na výtvarnom workshope

Galéria Nezábudka, ktorá funguje pri Lige za duševné zdravie SR pripravilila aj tento rok pre autorov, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením letný výtvarný workshop, ktorý sa už tradične bude konať v areáli Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

Sústredenie potrvá od 5. 8. 2014 do 9. 8. 2014 a zúčastnia sa na ňom jedenásti amatérski výtvarníci: Daniel Horák, Róbert Kačánek, Viera Kulišovová, Alena Kuliševová, Roman Machovič, Bedřich Matoušek, Darina Komlóssyová – Okáliová, Václav Ryba, Sylvia Mikolášková, Stanislava Bratková a Zuzana Ebringerová ktorí boli pozvaní na základe ich tvorivých schopností a ich celoročnej účasti na výtvarných workshopoch organizovaných Ligou za duševné zdravie.

artterap_08_2-720

Na vybraných autorov čaká päť zaujímavých dní, počas ktorých budú zbierať inšpirácie, robiť si náčrty, zdokonalia sa vo výtvarných technikách a budú rozširovať svoju vlastnú invenciu aj prostredníctvom literatúry či hudobných inšpirácií. Tohoročný workshopp bude zameraný predovšetkým na ilustračnú tvorbu. Najlepšie práce budú na záver vystavené a budú použité ako ilustrácie k zbierke básní Guillaume Apollinaira, ktorú pripravujem spolu s moravským partnerom.
Popri výtvarných dieľňach budú súčasťou pobytu aj krátke výlety a prechádzky do okolia, ale aj iné tvorivé aktivity, ktoré budú mať rôzne stupne náročnosti a budú prispôsobené schopnostiam a danostiam zúčasnených autorov. Sústredenie povedú odborníci: výtvarníci Vladimír Kordoš a Dušan Nágel, historička umenia Naďa Kančevová a psychologička Katarína Čermáková.

Mgr. Naďa Kančevová
manažérka projektu
Liga za duševné zdravie SR

artterap_08_3-720