Liga za duševné zdravie SR

Miesto pre nové možnosti

Dovoľte si byť v spojení so svojím dýchaním. Rada by som vás pozvala na to miesto vo vašom vnútri, kde máte ten poklad, ktorý nesie vaše meno, ktorý má všetky zdroje, ktoré potrebujete na čokoľvek, čo chcete urobiť…

Tieto zdroje vám umožnia ísť kamkoľvek, zmeniť čokoľvek , čo chcete. Sú nimi vaše schopnosti: vidieť a počuť, dotýkať sa a ochutnávať, čuchať, cítiť a myslieť, pohybovať sa a hovoriť predovšetkým, alebo nadovšetko: môcť si vybrať – vybrať si to, čo sa vám hodí v tomto okamihu, čase.

Keď si prezeráte to všetko, čo ste teraz získali, všimnite si, čo z toho vám stále dobre vyhovuje. Vydržalo to skúšku v čase a jeho užitočnosť pre vás môže ešte narastať….

Vo vašom psychickom šatníku sú však aj tie veci, z ktorých ste už vyrástli a ktoré už viac nepotrebujete. Sú to tie veci, ktoré vám doteraz dobre slúžili napr. pokiaľ ste niekedy v minulosti, keď ste vyrastali, nedokázali byť tvrdohlaví možno by ste si často nevedeli rady a zostali stáť. Možno, že to už nepotrebujete, prinajmenšom v tejto podobe…

Takže by ste sa mohli pozrieť do svojho psychického šatníku. Keď si chcete niečo dať na seba a všimnúť si, či je tam niečo, čo vám už nesedí? Možno vám to už prináša úsmev pri spomienke a alebo i trochu bolesti. Avšak nejak vám to poslúžilo. Mohli by ste poznať, že prišiel čas to zanechať a s požehnaním opustiť?

Teraz, keď už poznáte niečo lepšieho, alebo vidíte veci jasnejšie, alebo ich vidíte viac, tieto staré postoje už nemajú vo vás dostatočný priestor. Nechajte ju s vaším súhlasom odísť.

 

Ako sa utvára vo vašom vnútri viac voľného priestoru, môžete si dovoliť hľadať tie veci, ktoré chcete a potrebujete a ktoré doteraz nemáte? Môžete sa naučiť čokoľvek chcete, a môže to byť  nová zručnosť, nová láska, nová možnosť, nový spôsob vašeho bytia a vaše telo bude pritom spolupracovať, pretože je veľmi citlivé na vaše myšlienky. Vek pritom zohráva len malú úlohu…

Takže v tomto okamihu si môžete uvedomiť mnoho vecí , ktoré ste prežili, mnoho spôsobov, s ich pomocou ste mohli začať vidieť ďalej, hlbšie, počuť ďaleko jasnejšie a významnejšie sa dotýkať, nájsť nové možnosti – najjednoduchšie všetky tieto príležitosti, ktoré ste mali…

A keď sa znovu pozriete na všetky púpavy a rozkvitajúce miesta vnútri vás, môžete si uvedomiť, že na celom svete nie je nikto ako vy…. A ako sa budete pozerať dopredu, môžete dosiahnuť to, po čom túžite, pretože máte všetky zdroje.

Môžete tiež milovať samých seba nezávisle na tom či, a ako vás milujú iní a pretože prijímate energiu – energiu zo stredu zeme, ktorá vás uzemňuje a ukotvuje, energiu z nebies, ktorá obohacuje vašu intuíciu a predstavivosť a vašu schopnosť byť z druhými ľuďmi…

Ako budete kráčať so svojou víziou, vždy budete prežívať neznáme. Pri ceste za neznámym môžete však kráčať bezpečne, pretože si nesiete so sebou všetky svoje zdroje.