Liga za duševné zdravie SR

O „mýtoch“ na tému alkohol

Ponúkam moje subjektívne názory, ovplyvnené vyše dvadsať ročnou praxou so závislými a hlavne s alkoholikmi – ako reakciu na Mýty o alkoholizme uverejnené na vašej webovej a Facebookovej stránke.
Mýtus č. 1 :  Ľudia si bežne myslia, že alkoholizmus je morálne zlyhanie
Fakt :  Alkoholizmus je vážna duševná porucha.
Mýtus č.2 :  Doteraz sa zdalo, že jediné riešenie alkoholizmu je abstinencia
Fakt :  Alkoholizmus sa dá liečiť rôznymi spôsobmi.

Ad Mýtus č. 1 :    Alkoholovú závislosť môžeme chápať rôzne, je samozrejme klasifikovaná medzi duševné poruchy, a ako psychiater ju chápem tiež tak. Jej etiológia jasná stále nie je i keď sú (okrem iných) aj teórie o genetike, dokonca boli detekované aj gény, ktoré by ju mali determinovať, resp. spustiť. Z toho by teda vyplývalo, že osoba ňou trpiaca za ňu nemôže, podobne ako keď niekto ochorie na onkologické ochorenie. Je tu však jasný faktor- alkohol, ktorý je na rozdiel od vyvolávateľa onkologického ochorenia jasne identifikovaný.
Alkoholik pije, deštruuje sa, psychicky , telesne, sociálne, deštruuje svoju rodinu, vzťahy, etc. a čo je podstatným, väčšina alkoholikov ktorých som liečil a liečim odmieta akceptovať, že alkoholikmi sú, že trpia „duševnou poruchou“. Vo forenznej psychiatrii je na rozdiel od iných závažných duševných porúch chorôb, alkoholizmus diagnózou, i pri prítomnosti ktorej, u väčšiny prípadov, je vždy zachovaná právna zodpovednosť.
Takže osobne si myslím, že ak má človek slobodnú vôľu a chce piť, aj s následkami, ktoré z toho vyplývajú, tak na zdravie !Psychiatri by nemali filozofovať, hľadať príčiny v terénnych podmienkach, ale liečiť týchto pacientov tými metódami a prostriedkami, ktoré sú dostupné, samozrejme, ak sa pacient liečiť chce. Ako často hovorím chcete sa liečiť, nech sa páči, no nie som presvedčovacou agentúrou… A čo je málo? Alebo čo je primerane, Svätý Pavol hovorí „užívaj vína po troche“…
Ad mýtus č. 2 :   Psychiater addiktológ (odborník na liečbu alkoholovej závislosti) sa má zaoberať diagnostikou a terapiou závislostí, vrátane alkoholovej. Moralizovanie a pranierovanie alkoholových návykov v spoločnosti, treba ponechať iným.
Psychiater MUDr. Mário Straka, Galanta