Liga za duševné zdravie SR

O NAŠEJ SMRTEĽNOSTI _ v stredu 29.3.2017 od 17,oo v Bratislave v KC Dunaj

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Pozývame vás na diskusiu na vážne témy, ktoré radi vytesňujeme z nášho života:

Prečo je dobré o smrti hovoriť? Prečo je dôležité smútiť? Ako si môžeme vzájomne pomôcť v najťažších chvíľach? Môže byť pre nás posledná rozlúčka posilňujúcou skúsenosťou? A môžeme ju pre blízkeho zosnulého vytvoriť sami? Na koho sa môžeme v našom zármutku obrátiť? Ako môžeme ovplyvniť koniec svojho vlastného života?

Večer plný hľadania odpovedí na otázky, ku ktorým nás privádza naša vlastná smrteľnosť alebo smrť či umieranie našich blízkych. Tieto témy nemusia byť tabu, práve naopak. Ak k nim pristupujeme otvorene, prijímame ich prirodzenú nevyhnutnosť, môžu nám pomôcť nachádzať vyššiu kvalitu života.

 

Hostia diskusie v KC Dunaj v centre Bratislavy:

 

MUDr. Kristína Križanová / odborníčka na paliatívnu medicínu

Ing. Jana Červenáková / spoluzakladateľka n.o. VIATICUS

PhDr.  Jana Pitková / spoluzakladateľka občianskeho združenia Kolobeh života

MUDr. Michal Patarák / psychiater, publicista

Mgr. Blanka Dobešová / spoluzakladateľka organizácie Ke kořenům

Mgr. Juraj Jordán Dovala / kňaz