Liga za duševné zdravie SR

ODOS

Otvorme dvere, otvorme srdcia, občianske združenie
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

Organizácia ODOS združuje osoby s duševnou poruchou, ich príbuzných, odborníkov a ďalších občanov. Hlavným cieľom ODOS je znižovať stigmu a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku.

Medzi ďalšie ciele patrí obhajoba práv ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných formou pacientskej advokácie a vzdelávanie lídrov združení pacientov a príbuzných.

ODOS je nezisková organizácia s celoslovenskú pôsobnosťou, ktorej dlhodobým cieľom je skvalitňovanie života ľudí s duševnou poruchou a dosiahnutie ich plného uplatnenia a princípu sociálnej spravodlivosti a humanizmu pomocou postupného odbúravania predsudkov verejnosti voči duševne chorým.

Združenie vytvára spoločnú platformu pre spoluprácu 12 regionálnych organizácií pacientov s duševnými poruchami, 6 regionálnych združení príbuzných, 2 združenia poskytujúce služby pre duševne chorých a tiež jednotlivcov z radov profesionálov pracujúcich v oblasti duševného zdravia. ODOS má nateraz na Slovensku dve regionálne pobočky:

Regionálne združenie ODOS Bratislava (ROZ ODOS – BA)
Regionálne združenie ODOS Košice

ODOS prepája činnosť regionálnych združení pacientov a príbuzných s Ligou za duševné zdravie SR prostredníctvom Správnej rady Ligy za duševné zdravie (LDZ). Výkonná riaditeľka ODOS je členkou Správnej rady LDZ, v ktorej zastupuje a presadzuje záujmy svojich členských združení. Zastupuje ich aj v Rade duševného zdravia zriadenej na pôde Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2004.

Svojpomocné skupiny ľudí s duševnými poruchami ani organizácie príbuzných do roku 1989 na Slovensku neexistovali.

Prvá pacientska organizácia – Združenie pacientov VIKTÓRIA – vznikla v Bratislave v roku 1997 z iniciatívy pacientov psychiatrického stacionára HESTIA za veľkej podpory profesionálov tohto zariadenia. V tom istom roku 1997 založili pacienti ďalšiu organizáciu „Pozdrav“ v Michalovciach a vznikli postupne tri združenia príbuzných v Bratislave, v Košiciach a v Michalovciach.

V priebehu nasledujúcich štyroch rokov sa ukázala potreba lepšie koordinovať prácu v oblasti duševného zdravia a preto vznikli občianske združenia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú členmi Ligy.

Otvorme dvere, otvorme srdcia – ODOS (r.2001)

Slovenská asociácia pacientov a pacientskych organizácií – PREMENY (r.2000)

Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých – OPORA (r.1999)

V súčasnosti sú členmi ODOS

občianske zduženia ľudí s duševnými poruchami (názov, sídlo, rok založenia):

 • OZ VIKTÓRIA (Bratislava, 1997)
 • OZ TREND G+N(R. Sobota, 2001)
 • OZ POZDRAV (Michalovce, 1997)
 • OZ DELFÍN (Zvolen, 2001)
 • OZ SANARE (B. Bystrica, 1998)
 • OZ POHĽAD (Košice, 2001)
 • OZ OMEGA (Trenčín, 1998)
 • OZ ZDRAVÁ DUŠA (P. Bystrica, 2002)
 • OZ DOTYK (Pezinok, 1999)
 • OZ MOZAIKA (Žilina, 2003)
 • OZ ŠŤASTIE SI TY (Prievidza, 2001)
 • OZ PRVOSIENKA (Partizánske, 2005)

*Čakateľ na členstvo

 • OZ NO A ČO ?! (Stará Ľubovňa, 2006)

občianske zduženia príbuzných (názov, sídlo, rok založenia)

 • OZ OPORA – VEDIEŤ ŽIŤ (Bratislava, júl 1997)
 • OZ RADOSŤ (Košice, november 1997)
 • OZ OPORA (Michalovce, december 1997)
 • OZ OPORA G+N (Rimavská Sobota, február 2001)
 • OZ KRÍDLA – (Bratislava,)
 • OZ OPORA (Zvolen, december 2000)

ďalšie členské združenia ODOS (názov, sídlo, rok založenia):

 • OZ INTEGRA (Michalovce, február 1994)
 • Dom sociálnych služieb – MOST, n. o. (Bratislava, február 2003)

Viac informácií na www.odos-sk.com