Liga za duševné zdravie SR

Online poradňa

Trápia vás problémy – rodinné, citové, rodičovské, duševné, sociálne či s tým súvisiace právne?

Napíšte našim odborníkom a anonymne dostanete presnú a vysoko odbornú odpoveď na vaše konkrétne problémy.

 

PhDr. Zuzana Polťáková, PhD., psychologička

PhDr. Zuzana Polťáková, PhD., psychologička

detské, rodičovské a školské problémy

zuzana.poltakova@dusevnezdravie.sk

Štúdium psychológie ukončila v roku 2004 na UCM v Trnave. Pracovala v ambulancii klinickej psychológie, kde sa naučila ako pracovať s klientom či už dieťaťom alebo dospelým. Hlavnou náplňou bola psychologická diagnostika, s deťmi realizovala aj terapeutickú relaxáciu a poradenstvo. Po narodení detí pokračovala v práci v oblasti klinickej psychológie, ktorú neskôr vystriedalo poradenstvo, ktorému sa venuje doteraz aj počas materskej dovolenky.

 

PhDr. Jozef Ďanovský, psychológ

danovsky223

témy závislostí (alkohol a podobne)

jozef.danovsky@dusevnezdravie.sk

Absolvoval Prešovskú univerzitu v odbore psychológia. Závislostiam a ich liečeniu sa venuje od roku 2008 ako psychológ a od roku 2015 ako klinický psychológ po dokončení atestácie. Je frekventantom dlhodobého výcviku v geštalt terapii – metóda osobného rastu prostredníctvom sebapoznania. Venuje sa aj liečbe závislostí.

 

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

 

rodinné a partnerské problémy

jolana.kusa@dusevnezdravie.sk

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore filozofia, z ktorého ma aj doktorát, Následne absolvovala  postgraduál z poradenstva pre jednotlivca, pár a rodinu. V tejto oblasti pracovala 35 rokov ako poradkyňa v predmanželskej a manželskej poradni. Okrem  mnoho rokov skúseností z praxe absolvovala niekoľko výcvikov, naposledy Prácu s traumou, násilím a nešťastím v rodine, čím  získala vynikajúce  poradenské komunikačné a sociálne zručnosti v oblasti poradenstva osobnostného, pre jednotlivcov, párov či rodiny.  Pracuje ako terapeutka Ligy za duševné zdravie.

 

PhDr. Eva Černičková, psychologička

cernickova223

osobnostné, partnerské a rodinné problémy

eva.cernickova@dusevnezdravie.sk

Absolvovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti uplatnila po štúdiu ako psychológ v poradenstve pre jednotlivca, pár a rodinu, konzultant na linke dôvery, terénny pracovník v krízovej intervencii a metodik – psychológ. V súčasnosti sa venuje aj pravidelnej publikačnej činnosti. Počas praxe absolvovala aj viaceré kurzy a stáže, vďaka ktorým je na slovo vzatým odborníkom v svojom obore.