Liga za duševné zdravie SR
Nová štúdia o duševnom zdraví z Útvaru hodnoty za peniaze

Nová štúdia o duševnom zdraví z Útvaru hodnoty za peniaze

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil najnovšiu štúdiu zaoberajúcu sa duševným zdravím a verejnými financiami. S Útvarom hodnoty za peniaze (MF SR) spolupracujeme už dlhšiu dobu. Veľmi nás teší, že iniciatíva, ktorá vyšla od autorky Diskusnej štúdie Duševné zdravie a verejné financie – Lucie Grajcarovej je úspešne publikovaná. Želáme jej veľa úspechov! Jednou z tých, čo štúdiu recenzovali bola aj […]

Ako sa máte? Štartuje nová relácia o duševnom zdraví + archív relácií

Ako sa máte? Štartuje nová relácia o duševnom zdraví + archív relácií

Situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu zvýšila počty ľudí s úzkostnými stavmi a panickými atakmi. RTVS preto v spolupráci s Ligou za duševné zdravie pripravili novú reláciu Ako sa máte? – Čo sa dnes vraví o duševnom zdraví, v ktorej odborníci budú radiť, ako zvládnuť problémové situácie, ktoré pandémia priniesla. RTVS spustí reláciu v pondelok 4. mája o 13:25 na Jednotke a následne odvysiela 19 častí počas pracovných dní […]

Vyjadrenie Ligy za duševné zdravie k programovému vyhláseniu vlády

Vyjadrenie Ligy za duševné zdravie k programovému vyhláseniu vlády

VLÁDA SA ZAMERIA AJ NA ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O DUŠEVNÉ ZDRAVIE. Liga za duševné zdravie SR víta pozornosť, ktorej sa dostalo téme starostlivosti o duševné zdravie v Programovom vyhlásení vlády. Bratislava, 1.05. 2020 – Vo štvrtok 30.4. schválil parlament Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024. Liga za duševné zdravie SR (LDZ) víta plán vlády venovať zvýšenú pozornosť reforme […]

Nová iniciatíva S ROZVAHOU

Nová iniciatíva S ROZVAHOU

Štyri organizácie sa rozhodli spojiť sily, aby pomohli udržiavať náladu v spoločnosti na zdravej hladine medzi ľahostajnosťou a panikou. V spoločnej informačnej kampani – S rozvahou – budú o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Liga za duševné zdravie, Národné centrum zdravotníckych informácií a VIA IURIS spoločne v najbližších týždňoch ponúkať návod, ako súčasnú situáciu zvládnuť, čo najlepšie. Návštevníci webovej stránky www.srozvahou.sk budú mať […]