Liga za duševné zdravie SR
DUŠA A FILM

DUŠA A FILM

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe spúšťa cyklus hraných filmov a diskusií s názvom „Duša a film“. Na úvod sa vždy premietne film, ktorý sa zaoberá problematikou z oblasti duševných porúch alebo duševnými problémami v každodennom živote. Po skončení filmu budú s divákmi besedovať dvaja odborníci a prípadne aj človek, ktorý sa s takouto poruchou alebo problémom musel vysporiadať. Besedy s filmami sa budú […]

Vyliečme nezáujem

Vyliečme nezáujem

Liga za duševné zdravie prichádza na jeseň 2018 s celonárodnou kampaňou Vyliečme nezáujem, ktorej súčasťou je aj Zbierka Dni nezábudiek 2018. Kampaň s rôznorodým programom vyvrcholí 10.10. 2018 na Svetový deň duševného zdravia. Kampaň mohla vzniknúť vďaka podpore reklamnej agentúry MARK BBDO Bratislava a mnohých ďalších ľudí, ktorí nezištne pridali svoje profesionálne zručnosti. Pridali sa aj mnohé známe osobnosti […]

Projekt o poruchách príjmu potravy Chuť žiť

Projekt o poruchách príjmu potravy Chuť žiť

Liga za duševné zdravie SR sa stala odborným garantom projektu so zameraním na poruchy príjmu potravy pod názvom CHUŤ ŽIŤ  Dušou a iniciátorom projektu je Valentína Sedíleková. Projekt má niekoľko častí. Prvá je celoslovenská edukačná kampaň, ktorá zahŕňa média, predovšetkým internet. Mala by šíriť prevenciu, tému PPP odtabuizovať a poukázať, že je to akútny problém, ktorý sa musí […]

Ponuka denného psychiatrického stacionáru pri PK LF a UNB

Ponuka denného psychiatrického stacionáru pri PK LF a UNB

Denný psychiatrický stacionár poskytuje program v rámci rehabilitačno-resocializačného pobytu pre pacientov s diagnózami z okruhu schizofrénie, afektívnych porúch, úzkostných porúch a porúch a porúch osobnosti. Nie je určený pre pacientov s diagnózami: organické poruchy (demencie) a závislosť od psychoaktívnych látok (drogy a alkohol). Kapacita v DS predstavuje 15 miest. Pacienti môžu navštevovať DS na základe odporučenia rajónneho psychiatra (písomné odporučenie psychiatra). Pobyt v DS je […]

Výsledky súťaže Hľadá sa talent 2018!

Výsledky súťaže Hľadá sa talent 2018!

Výsledky súťaže Hľadá sa talent 2018 Do súťaže sa prihlásilo 47 účastníkov zo všetkých kútov Slovenska. Dňa 28.8. zasadla odborná porota, aby spomedzi prihlásených vybrala autorov a autorky, ktorí budú ocenení. Členovia poroty: Katarína Čierna, kurátorka Zbierky insitného umenia Slovenskej národnej galérie Monika Mikyšková, výtvarníčka a pedagogička Martin Kochan, výtvarník a pedagóg Alexandra Tamásová, kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia […]