Liga za duševné zdravie SR

Partneri a donori

Liga za duševné zdravie SR ďakuje nasledujúcim spoločnostiam za ich pomoc a podporu.

PARTNERI LINKY DÔVERY

Prevádzka 24-hodinovej Linky dôvery Nezábudka bola realizovaná vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky

Výhradný telekomunikačný partner Linky dôvery Nezábudka je spoločnosť Slovak Telekom

Fungovanie Linky dôvery NEZÁBUDKA finančne podporila aj Nadácia Orange.

Právne služby zabezpečuje advokátska kancelária Poláček & Partners, s.r.o


DONORI LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Ďakujeme za finančnú podporu spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

Ďakujeme za finančnú podporu Spoločnosti pre skladovanie, a.s.

Za dlhoročnú finančnú podporu projektov ďakujeme spoločnosti SPP.

Za dlhoročnú finančnú podporu ďakujeme spoločnosti Janssen Slovensko.

Za podporu v podobe hmotného daru ďakujeme spoločnosti Phase:

Za dlhoročnú finančnú a vecnú podporu ďakujeme spoločnosti Yeme:

Za výnimočné partnerstvo ďakujeme Gemerke: