Liga za duševné zdravie SR

Podujatia Kultúrneho združenia národností a etník a MULTIKULTÚRA V NÁS

Konal sa IV.Medzinárodný umelecký Festival Damiana Vizára, 8. ročník medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže Rozhľady 2014 a ozveny MPPFF

Od 2. do 9. decembra sa konala IV.  ročník Festivalu Damiana Vizára (FDV), ktorý otvoril dvere ľuďom s mentálnym postihnutím, ľuďom so skúsenosťami s psychickým ochorením, pracovníkom s nimi i priaznivcom mentálneho a duševného zdravia.

V prvý utorok svojho konania, 2. decembra, FDV privítal divadelné súbory ľudí s mentálnym postihnutím – od detí,  Divadlo Dúhadlo, po dospelých, Divadlo Kamko. Naprv vystúpili herci Kamka v presvedčivom predstavení  „hľADÁM ťA, EVA“ , v ktorom sa zaskveli mnohé prvky režijnej i hereckej tvorivosti na úrovni blízkej profesionalizmu. A na záver zavesilo na oblohu dúhu Divadlo Dúhadlo s predstavením „Všetci sme na jednej lodi“. Dažďov, búrok, ostrovov, príšer i víl sme si s ním zažili dosť a dosť. Aj dosť lásky a pritúlení,  – i keď tých nie je nikdy veľa ani pre tých najzdravších zdravých.

Mladí bratislavskí herci predstavili v dvoch scénických čítaniach tvorbu zdravotne znevýhodnených autorov, ako aj priaznivcov mentálneho a duševného zdravia z viacerých európskych krajín. FDV totiž prichýlil pod svoje krídla aj slávnostné vyhlásenie výsledkov 8. ročníka medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže Rozhľady 2014. Po diplomy a ceny v podobe kníh a časopisov vydavateľstiev dvoch občianskych združení –  Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky (KZNE SR) a MULTIKULTÚRA V NÁS (MvN), ktoré sú spoluorganizátormi  FDV a Rozhľadov.

V bratislavskej Ymce, kde sa zaskvel prvý festivalový utorok, zažiarila aj prvá výstava výtvarných prác Rozhľadov. Jednoznačne hrali prím výtvarníci zo skupiny A, ľudia s mentálnym postihnutím. V I. kategórii prvé miesta získali Adrián Elšík a Jaroslav Medlen. V III. kategórii sa to prvými miestami len tak hýrilo. Obsadili ich Hana Belková, Jana Demeterová, Martin Hajda, Lukáš Karaba, Rudolf Kotlárik, Juraj Lakatoš a Róbert Marcin. Výtvarné práce hodnotila porota v zložení Vladimír Kordoš, predseda, Andrej Kolenčík a Radana Hvorecká.

Súťažné práce, literárne i výtvarné, vyšli v zborníku Rozhľadov 2014 Gaštanový peľ.

 

Druhý utorok, ako zvyčajne pri festivalových a iných podujatiach KZNE SR a MvN, sa stúlil do náručia Ligy za duševné zdravie SR v bratislavskej Petržalke. Aj tu sa rozhľadeli Rozhľady, a to o trošku ďalej, nielen po Poľsko, ale aj do Ukrajiny, Bieloruska, Francúzska… Po ceny a diplomy Rozhľadov si popri slovenských „oneskorencoch“ prišli zahraniční súťažiaci a víťazi Rozhľadov.  Obidva utorky otvorila riaditeľka FDV a Rozhľadov Bohuslava Hábovčíková, 20-ročná štatutárna zástupkyňa a 14-ročná predsedníčka KZNE SR. Áno, toto občianske združenie si  nedávno, 22. novembra, pripomenulo 20. výročie svojho vzniku. Dostalo sa mu gratulácií i dvojsošky lásky a priateľstva od poľskej delegácie.

Už Damian Vizár navrhoval, aby Rozhľady neboli „len“ medzinárodnou súťažou, ale „aj“ festivalom, keďže ich slávnostné vyhodnotenia boli vždy sprevádzané bohatým kultúrnym, umeleckým, literárnym programom tak zdravotne postihnutých a znevýhodnených ľudí, ako aj ich priaznivcov. A bolo tomu tak aj v druhý festivalový utorok, 9. decembra. Pokusne vstúpil do Ligy aj Medzinárodný literárny festival s Literárnym seminárom Rozhľady, prezentáciou kníh a časopisov vydavateľstiev KZNE SR a MvN, rozhovormi porotcov s autormi, besedami básnikov a prozaikov s čitateľmi… A besedovali nielen tí naši, slovenskí, ale aj predstavitelia poľskej literárnej obce Małgorzata T. Skwarek- Gałęska, Stanisław Andrzej Średziński a Ryszard Krauze.

Stanisław Andrzej Średziński, básnik, spisovateľ, kabaretný umelec, sekretár Lódžskeho zväzu zdravotne postihnutých ľudí , riaditeľ festivalu Rozlogi, oboznámil účastníkov  s konaním druhého ročníka tohto Międzynarodoweiego festivalu Aktywnosci Artystycznej Seniórow i Przyjaciól ROZŁOGI im. Damiana Vizara. Básnik a pesničkár Riszard Krauze zahral a zaspieval niekoľko svojich piesní z programu Fabrika snov za speváckeho sprievodu poetky Małgorzaty T. Skwarek- Gałęskej, predsedníčky literárnej poroty Rozlogov. Poetka zarecitovala aj svoj preklad básne Bohuslavy Vargovej Orechy do poľštiny,  pri ktorej s prekvapením zistila, že obidve uverejnili vo svojich knihách, každá v inom roku, podobnú báseň s takmer rovnakou metaforou o stromoch, ktoré sa chystajú vzlietnuť ako vtáci.

FDV si nabral na chrbát viaceré festivalové dychtivé deti. A nielen tie. Aj IV. Ozveny MPPFF, medzinárodného festivalu krátkych hraných filmov ne/hercov s mentálnym a kombinovaným postihnutím Mental Power Prague Film Festival. Ozveny tento rok otvorila predsedníčka občianskeho združenia Hendaver, organizátora MPPFF, Gabriela Zdražilová. Diváci si pozreli víťazný film 8. ročníka Perný den (Domov Bez zámků Tuchořice, ČR), ocenený film Lásku hory přináší (Domov po hradem Žampach + Kamarád Lorm Žatec, ČR) a poľský ocenený film Robot and Rose  (Dom sociálnej asistencie Jána Pavla II., Nasielsk). Zo slovenských filmov z dielne KZNE SR a MvN sa premietol hraný film Psista futbalista a krátke dokumentárne filmy Hra nielen na vlastnom piesočku. Hra na redaktorky  (tieto filmy boli úspešne premietané na 4 medzinárodných filmových a umeleckých  festivaloch v ČR a v Poľsku).  Ozveny ukončila predpremiéra krátkeho dokumentu Bratislava pre všetkých.

Nedalo sa zahanbiť ani Divadlo poézie Rozhľady KZNE SR – v pásme Sú také dni prednieslo básne poľských účastníkov Rozhľadov v kategórii E (celé knihy) v prebásneniach Teofila Klasa a Bohuslavy Vargovej. V Pásme Ako písať predstavilo básne autoriek a lektoriek Literárnej dielne Rozhľady v slovenčine i poľštine,  Ruženy Šípkovej, Márie Martincovej, Lesany Kralovičovej a Bohuslavy Vargovej. Zraku divákov sa privrávali kresby, maľby, koláže a iné druhy výtvarných prác z druhej výstavy chorých i zdravých autorov, predovšetkým z Poľska, ale aj z Čiech a Slovenska.

A akože inak – utorok LDZ už po štvrtý raz rozžiarilo slniečko – Khamoro z Myjavy, rómsky folklórny tanečný súbor, po ktorom nasledovali dievčatá a chlapci z rómskeho speváckeho zboru Hej, Romale!, pôsobiaceho pri world-ethno hudobnej skupine Romanika z Trnavy pod vedením Iky Kraicovej. Deti na verejnosti vystupovali len druhý raz. „Je to s nimi ťažké,“ poznamenala Ika, „nikdy neviem, kto príde na skúšku. Nechodia všetci pravidelne, striedajú sa, ale vždy ich príde aspoň pätnásť.“ A veru, v Lige sa ich dalo narátať aj viac – taká ich bola všade plná, veselá kopa radosti.

Festival rozžiaril i ostatných účastníkov, a to aj vďaka sponzorom, dotáciám Ministerstva kultúry SR, Grand Circle Foundation, Hlavného mesta SR Bratislava, Ligy za duševné zdravie a i., ako aj dotáciám síl a nadšenia obetavých dobrovoľníkov. A tí aj iní sa v závere festivalu zišli na stretnutí Literárnej dielne Rozhľady, aby radostne zistili, že už majú o dvadsať viac… A FDV len päť. Nuž, aby rýchlo nezostarol a zachoval si všetky krásy a rozlety detstva i v zrelej dospelos

Doc. Bohuslava Hábovčíková, riaditeľka Kultúrneho združenia národností a etník, Bratislava