Liga za duševné zdravie SR

Pozrite sa, kto podporuje Ligu a pomáha

Pošlite SMS v hodnote 2,- Eurá na číslo 833 a pomôžte nám pomáhať.

Aj veľa významných ľudí za pätnásť rokov existencie Ligy podporilo jej prácu. Napríklad psychiater Jozef Hašto:

MUDr.Jozef Hašto diskutujúci na Festivale Pohoda

alebo moderátor Dado Nagy:

Diskusia na Festivale Pohoda 2016_Koho lákajú drogy

alebo psychologička Katarína Vitková:

vitkova223

aj tanečná terapeutka Zuzana Očenášová:

ocenasova223

aj rodinná terapeutka Jolana Kusá:

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

alebo aj spisovatelia L.Dobrovoda a L.Feldek:

L.Dobrovoda a L.Feldek

či moderátor Ľudovít Jakubove – alias Mravec:

L.Jakubove _ Mravec moderátor