Liga za duševné zdravie SR

Prečo by sme sa mali rozprávať o duševnom zdraví

Prečo by sme sa mali rozprávať o duševnom zdraví? Aby nám to neprerástlo cez hlavu. Duševné prežívanie je podstatou našich životov, sme spoločenské tvory, tak žime v komunite a zdieľajme svoje radosti aj strasti. Naši múdri kolegovia psychológovia hovoria, že „šťastie je sexi návyk“. Hovorte o svojich problémoch a nachádzajte cesty k šťastiu. Na začiatok stačí len 5 minút.