Liga za duševné zdravie SR

Rozšírenie cyklu Duša a Film 2019

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe usporadúva od októbra 2018 cyklus Duša a film.  Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o duševných poruchách a rôznych psychologických problémoch, o možnostiach, ako im predchádzať a ako ich možno liečiť. Veríme, že tematicky zamerané filmy s následnou diskusiou pomôžu znížiť stigmatizáciu, ktorú duševné ochorenia stále sprevádzajú. Diskusie sú určené nielen pre ľudí, ktorí trpia psychickými problémami (ročne navštívi psychiatrov na Slovensku 500 000 ľudí), a ich príbuzných, ale aj pre širokú verejnosť. Očakávame aj účasť študentov z rôznych pomáhajúcich profesií.

Filmy a následné diskusie sa konajú v Bratislave vždy v pondelok o 18.00 hod.  Kine Film Europe v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici. V prvej časti sa premieta film s problematikou z oblasti duševného zdravia (duševné ochorenia, rôzne psychologické problémy), v druhej časti  s prítomnými divákmi diskutujú odborníci v danej problematike,  a ak je to možné, aj niekto, kto má s problémom osobnú skúsenosť. Filmy vyberá skupina odborníkov, ktorí aj diskusie moderujú,  v spolupráci s dramaturgmi vo Film Europe. Diskusia je zameraná na problém zobrazený vo filme a nediskutuje sa k filmu ako celku. Doteraz sa filmy premietali  dva razy mesačne a diskusia sa nahrávala na videozáznam, ktorý je zverejnený na web stránke a FB ligy.

Od októbra 2019 cyklus Duša a film rozširujeme.  Tvoriť  ho budú 3 samostatné podcykly.

Prvý z nich pokračuje v doterajšom koncepte, ale pod novým názvom Duša a jej problémy (2x mesačne, vždy v druhý a štvrtý pondelok v mesiaci, moderujú striedavo psychiater Peter Breier, psychologička Hana Ševčíkova a liečebná pedagogička Zuzana Zimová).

Druhý podcyklus sme nazvali  Duša a spoločnosť a bude sa  zaoberať  vplyvom spoločenských fenoménov na duševné zdravie spoločnosti a jednotlivcov (politika, negatívne, ale aj pozitívne javy v spoločnosti, raz mesačne , vždy v tretí pondelok v mesiaci). Cyklus bude moderovať  spisovateľ Michal Hvorecký.

Tretím podcyklom bude rozbor filmov Ingmara Bergmana s názvom Duša a Bergman,  ktorý budú raz mesačne (vždy v prvý pondelok v mesiaci) viesť  filmová dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl – Tatárová a psychiater Jozef Hašto.

Keďže by sme chceli projekt sprístupniť aj širšiemu publiku na celom Slovensku, plánujeme streamovať  diskusie z Bratislavy do kín v iných mestách, pričom by diváci prostredníctvom internetu mohli klásť diskutujúcim otázky.