Liga za duševné zdravie SR

Spojenie so sebou

Pohodlne sa usaďte na stoličke. Možno, že zachytávate v miestnosti rôzne zvuky….hluk zvonku, šum…, ale nie je potrebné, aby vás rušili. Ak používate hudbu, dovoľte jej, aby vás obklopila…

Vy sa teraz pohodlne uvelebte na stoličke…

Pozývam vás k tomu, aby ste zatvorili svoje oči a všímali si svoje telo…telo, ktoré vás nosí.

Všimnite si, či vám posiela nejaké posolstvo, kde prosí a vyžaduje vašu pozornosť. A keď  takéto posolstvá prichádzajú, tak vás pozývam, aby ste na ne odpovedali. Buďte pozorní k vášmu telu… nádobe, ktorá vás nosí… k zázraku vašej existencie… Je to nádoba, ktorú môžete riadiť iba vy…Ktorá síce v istej dobe bola zverená iným ľuďom, a tí sa o ňu starali, vyživovali ju a dali jaj všetko, čo potrebovala k životu. Teraz sa o ňu staráte vy, lebo v priebehu času bola  zodpovednosť za túto nádobu, ktorou ste vy, odovzdaná vám.

Vy ste majiteľom tejto nádoby, ktorá nesie vaše meno. Iba vy máte vplyv na jej tvar. Vy ovplyvňujete to, kam pôjde a čo bude robiť. Vy ovplyvňujete to, aké zvuky vydáva…Vy ovplyvňujete jej pohyby.

Pozývam vás, aby ste išli hlbšie. …Aby ste išli do svojho vnútra, do svojich myšlienok, pocitov, presvedčení a hodnôt. … Na to miesto, vo vašom vnútri, kam máte prístup iba vy, na miesto, kde vás nesie vaše meno.

Predstavte si malé dievčatko alebo chlapca, ktoré/ý tam býva. A vy vidíte seba, ako sa k tomuto dievčatku/chlapcovi približujete. Zvláštny pocit?…Rozpačitý možno? Všimnite si, čo má na sebe…A na čo sa pozerá? Pozerá sa rada/rád na vás?…

Zdvíhate ju/ho  tak, aby ste mali oči v jednej rovine, v jednej výške s vašimi. Môžete ju/ho postaviť na stoličku. Pozývam vás k tomu, aby ste nadviazali kontakt s takýmto malým dievčatkom/chlapcom, ktoré žije vo vnútri vás…Keby tie oči mali hlas, čo by asi hovorili o vzťahu s vami v minulosti?

A o čo by vás prosili do budúcna?

Aké priania a nádeje by hovorili oči tohto malého dievčatka/chlapca?

A čo by ste povedali vy?

Chcem, aby ste si svojím vnútorným zrakom predstavili, ako jej/mu dávate ruky okolo ramien, ako objímate to malé dievčatko/melého chlapca plné/ho nevinnosti a čistoty…

Vlastne si ju/ho môžete vziať so sebou. A spolu s ňou/ním všetky poznatky a skúsenosti, ktoré vás môžu obohacovať. Keď budete pripravení vrátiť sa sem do tejto miestnosti, pozývam vás k tomu, aby ste otvorili svoje krásne oči a nechali zo seba vyjsť tie zvuky, ktoré to potrebujú a urobili pohyby, ktoré vaše telo potrebuje.