Liga za duševné zdravie SR

Straty a nálezy

Pozývame Vás na 4-dňový zážitkovo-terapeutický pobyt pod názvom Straty a nálezy. Je určený pre všetkých, ktorí sa vysporadúvajú so stratou akéhokoľvek druhu.

Pobyt pre záujemcov pripravilo naše členské združenie Kolobeh života