Liga za duševné zdravie SR

Taška s náradím na údržbu sebaúcty

Teraz v tejto chvíli by som vám rada dala kapsu s náradím na údržbu vašej sebaúcty. Dúfam, že ju prijmete a oboznámite sa s tým, ako ju možno používať. Prvá vec, ktorá je v tejto kapse, je detektívny klobúk.Detektívny klobúk si môžete dávať vtedy, keď sa vyskytne nejasnosť, alebo otázka a vy sa budete usilovať o pochopenie toho, ako tie kúsky patria k sebe?Ako sa dostať do tých medzier, ako ich preskúmať a ako nachádzať veci, ktoré tam sú?V tom spočíva rozdiel medzi detektívnou prácou a súdením.Mnohí ľudia súdievajú skôr, než veci preskúmajú, ale ja by som vám  rada doporučila, aby ste mali svoj detektívny klobúk poruke pripravený na chvíľ. Keď sa objaví otázka, záhadám alebo medzera tak, aby ste mohli pokračovať na svojej prieskumnej ceste.

Druhá vec vo vašej kapse je medailón, ktorý si môžete povesiť na krk. Na jednej strane je nádhernými kameňmi napísané “ÁNO“. Pod tým „ÁNO“ sa nachádza“. Ďakujem, že si sa na mňa obrátil. To, čo odo mňa  tentoraz žiadaš, mi dobre vyhovuje. Moja odpoveď je –áno. Na druhej strane je rovnako nádhernými písmenami napísané slovo“NIE“. Pod ním sa nachádza “Ďakujem, že si sa na mňa obrátil. To, čo tentoraz odo mňa žiadaš, mi vôbec nevyhovuje. Moja odpoveď je nie.“

To je kľúč k vašej neporušenej celistvosti  ÁNO i NIE  ,obe tieto slová môžu slovami lásky. Keď hovoríte ÁNO a cítite NIE, alebo keď hovoríte NIE a cítite ÁNO hrdzavie vaša celistvosť  a oslabujete sa. Majte teda svoj medailón vo sviežej pamäti a vždy hovorte skutočné ÁNO a skutočné NIE, a tak udržujte svoju celistvosť nedotknutú a svoju silu pevnú.

Ďalšou vecou v kapse je čarodejnícka palica, ktorá dodáva moc, palička odvahy a zázračný prútik- všetky tri v jednom. Všetky ti názvy znamenajú rovnakú vec. Keď

cítite prianie alebo túžbu posunúť sa určitým smerom môžete vziať tú čarodejnícku paličku do ruky a ísť, a ťahať za sebou svoje strachy, pokiaľ nejaké máte. Keď budete čakať dokiaľ sa  zbavíte všetkých týchto strachov, asi sa nikdy dopredu nepohnete. A ako si vezmete do ruky tú palicu s mocou,  zázračný prútik a palicu s odvahoua pohybujete sa dopredu, často zažijete, ako sa vaše strachy rozplynú skôr, než dosiahnete to miesto, kde chcete dôjsť. Vziať tú palicu a používať ju na svoje posilnenie znamená že sa riadite svojím vlastným úsudkom: Vyhovuje mi to? Kam chcem ísť? Vy ste ten, kto má víziu. Nikto iný nemôže tú víziu vidieť a veľa ľudí – ktorí nepoznajú vašu víziu a nechápu ju, sa budú snažiť vás odradiť, pretože si myslia, že si ublížite. Veľa ľudí nedôveruje ceste do neznáma. Ale s vašou víziou, ktorá vás riadi, a s vašou nádejou , ktorá vás riadi tam môžete vstúpiť- a zväčša musíte ísť sami. Alebo pokiaľ nejdete sami, nesmiete sa nechať strhnúť okolitými ľuďmi, ktorí sa na základe svojho strachu snažia odradiť vás. Rast osobnosti v nás všetkých je silný a chce mať stále nové prejavy. To, že si dáte povolenie ísť v  smere svojej vízie – svojich snov, nádejí a prianí – to vás privedie na nové úrovne rastu.

Ďalšia vec v kapse je zlatý kľúč. Tento zlatý kľúč vám umožní otvárať ktorékoľvek dvere, klásť akékoľvek otázky, urobiť nevysloviteľné vysloviteľným, snažiť sa o neuskutočniteľné- a urobiť to uskutočniteľným- tak, že roztvoríte všetky možnosti, pozriete sa do všetkých puklín a všimnete si aj ten najmenší náznak pohybu. To je váš zlatý kľúč.

Ďalšia vec v kapse je krabička múdrosti. Krabička múdrosti je súčasťou vášho dedičstva. Je súčasťou toho, s čím ste prišli na tento svet. Ja pre seba som ju umiestnila tak, že keď ponorím prsty štyri centimetre od pupka a potom mierim  hore smerom k srdcu, krabička múdrosti sa nachádza na polovici cesty. Táto krabička múdrosti je v kontakte  so všetkou múdrosťou celého vesmíru – so všetkou múdrosťou minulosti i s tou, ktorá je vo vás .Je to tá časť, ktorú niekedy vnímate, že vám dáva smer: niekedy sa tomu hovorí vnútorný hlas. Je to tá časť hlboko vo vnútri vás, ktorá vie a snaží sa vás usmerniť. Rovnako ako ani myšlienku a pocit, ani krabičku múdrosti  nenájdete na operačnom stole. Aj keď ju tam nenájdete, ja nepochybujem o jej prítomnosti. Je to tá naša časť, kde sme očisťovaní od všetkých svojich rán a strachov, kde môžeme počuť kypeniezdravého rastu a múdrosti. Možno, že najväčšou úlohou života je odstrániť všetko, čo stojí medzi nami a našou múdrosťou a potom uznať, že všetky ľudské bytosti majú krabičku múdrosti. Len je potrebné ju nahmatať. 

Pozrite sa znovu na svoju kapsu s náradím na údržbu sebaúcty: je tam váš detektívny klobúk, aby ste pátrali, medailón pre vašu integritu, vaša posilňujúca palica, aby ste išli rovno za svojou víziou, váš zlatý kľúč, aby ste sa mohli všade pozrieť, vaša krabička múdrosti, aby ste mohli v spojení s múdrosťou vesmíru. Vaše telo, so všetkým, čo v ňom je, je prejavom univerzálnej životnej sily. Teraz sa znovu spojte so svojím dýchaním. A pokiaľ tieto nástroje ešte nemáte poruke alebo ste ich ešte nepoužívali, mohli by ste si dať povolenie si ich vyskúšať, či vám pristanú a potom im dovoliť, aby sa stali vašimi. Pri tom, keď budete používať viac svoju krabičku múdrosti a všetky svoje nástroje môžete ísť do svojej psychickej komôrky a skontrolovať, čo tam pre seba máte z toho, čo potrebujete práve teraz. A možno prídete na to, že tam sú veci, ktoré sa vyvinuli z toho, keď ste hovorili „áno“ a pritom ste cítili “nie“. Môže k tomu patriť hnev, záchvaty zlosti, znechutenie alebo odpor. Možno tam nájdete veci, , ktoré vám boli v minulosti povedané ako napr. “Nezaslúžiš si, aby si išiel ďalej, zle si sa správal.“ Ale vy rozpoznáte, čo to v skutočnosti je – je to nedorozumenie medzi vami a vami A pritom, ako budete voju komôrku upratovať ,ako budete veci triediť  tak, že si ich prezriete a niektoré necháte odísť, tým si urobíte miesto pre nové veci, ktoré prídu ako výsledok  nového sa rozhliadnite okna seba.

A teraz veľmi jemne dovoľte svojej pozornosti aby sa celkom navrátila sem a postupne si otvorte svoje krásne oči a v príjemnom rozpoložení sa porozhliadnite okolo seba. A pokiaľ nejaký pohyb alebo zvuk, zvnútra vás, má chuť sa prejaviť. Dajte mu tú možnosť.