Liga za duševné zdravie SR

Tlačová správa Výstava zo zbierky Ligy za duševné zdravie

Výstava Galérie nezábudka v Dome Quo vadis

Liga za duševné zdravie organizuje vo svojej Galérii Nezábudka výstavy, ktorých autormi sú ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou, nemajú výtvarné vzdelanie, ale dlhodobo sa venujú výtvarnej tvorbe pod vedením odborníkov psychológov a výtvarníkov. Tentokrát sa výstava koná v priestoroch Domu Quo Vadis v centre Bratislavy. Je to jedna z prvých spoluprác s veriacimi a ľuďmi s duševnými poruchami.

Výstava zo zbierky Ligy za duševné zdravie (ďalej len LDZ) je vyústením dlhoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala istou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. Objavovanie talentovaných pacientov v rámci takýchto zaradení bolo hlavným cieľom vytvorenia ojedinelého projektu GALÉRIA NEZÁBUDKA, ktorý organizuje LDZ od roku 2004.
Každý z autorov je svojbytnou osobnosťou s individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré sa vo svete označuje ako „art brut“.

Výstava v Dome Quo vadis do 1. marca

Výstava sa uskutoční v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave (v hornej časti Námestia SNP) sa koná ako súčasť jarnej informačnej kampane od 7. februára do 1. marca 2013.

Naďa Kančevová, Galéria nezábudka, galeria@dusevnez.sk
Olga Valentová, kontakty s verejnosťou

Dom Quo Vadis, www.domquovadis.sk