Liga za duševné zdravie SR

Univerzálne časti

Posaďte sa tak pohodlne, ako je to pre vás v túto chvíľu možné a dovoľte si byť v spojení so svojím dychom …

Dovoľte si pocítiť svoju jedinečnosť, nikto na svete nie je taký ako vy …

Možno teraz, keď ste v kontakte so svojím dýchaním, môžete byť v kontakte so spôsobom, akým vaše telo naberá dych …

a potom zase vydychuje …

Ak cítite, že váš dych končí vo vašej hrudi, dajte mu jemné, láskavé posolstvo a posmeľte ho, aby išiel ďalej, hlbšie do vášho tela tak, aby ste ho cítili vo všetkých častiach svojho tela, v každej bunke…

A teraz si dajte povolenie, aby ste si uvedomili svoje jednotlivé univerzálne časti – svoje telo, jeho reč … svoje myšlienky a rozum … pocity, lásku, sexualitu, humor, svoje zmysly, spiritualitu a ďalšie, ktoré vám patria – vyživujúca časť, ktorá sa stará o vašu výživu, interakčná časť, ktorá sa stará o vaše vzťahy, k sebe i k iným.

Kontextuálna časť, ktorá sa prispôsobuje a reaguje na prostredie … Môžete ich vnímať, alebo o nich  hovoriť ako by boli samostatné, ale oni nemôžu existovať bez toho, aby boli v spojení s vami a s každou jednotlivou časťou.

Skúste si predstaviť… 

S ktorými časťami ste zadobre? 

S ktorými ste bojovali alebo bojujete?

Ktoré ešte spia, alebo dlho spali? Pri ktorých ste sa cítili alebo cítite, že sú nebezpečné, alebo na ne zabúdate?

Ktoré  vám tak bezvýhradne vyhovovali, alebo vyhovujú, že ste chceli, aby boli vašou jedinou časťou?

Buďte si vedomí, že ste skutočný úľ aktivity a že vzrušenie z poznávania môže začať, keď si budete uvedomovať, ako tieto jednotlivé časti spolu súvisia … A vy ste ten, kto ich riadi, vedie a rozhoduje ako vo vás žijú … Uvedomte si že poznávanie každej osoby, každého človeka, ktorého stretáte, je vždy unikátne, aj keď budete pri tom nachádzať podobnosti s inými ľuďmi.

Skúste si pohrať s myšlienkou, že ste kúskom symfónie, že ste kúskom umenia … Ste jedineční … odlišní od ostatných, aj keď ste stvorení z rovnakých farieb dúhy. A teraz sa opäť spojte so svojím dýchaním … a postupne vráťte svoju pozornosť sem, do tejto miestnosti … tempom a spôsobom aký vám vyhovuje