Liga za duševné zdravie SR

Užitočné linky

Anorexia, bulímia

CHUŤ ŽIŤ

Osveta, podpora,informácie pre všetkých, ktorí sa potrebujú zorientovať v téme porúch príjmu potravy. Projekt je dielom Valentíny Sedilekovej, anorektičky, ktorá v sebe našla chuť žiť a pomáhať. Jej team odborníkov a spolupracovníkov s ňou absolvujú počas roka turné po školách v SR, kde robí osvetu o tejto mimoriadne vážnej chorobe.

https://chutzit.sk/

Komunita anorexia, bulímia má slúžiť všetkým tým, ktorí chcú o poruchách príjmu potravy vedieť viac. A nielen oni. Aj ich rodičia, príbuzní, partneri, kamaráti. Nájdete tu odborné články, ale aj príbehy tých, ktorí týmto peklom prešli a zvíťazili. Stránka ponúka odborné aj laické rady, kontakty, kam sa so svojimi problémami môžete obrátiť, odporúčanú literatúru a obľúbené fórum.

www.ppp.zdravie.sk

____________________________________________________________

Aspekt

feministický vzdelávací a publikačný projekt
– záujmové združenie žien
– feministický kultúrny časopis
– webzin
– knižná edícia
– knižnica
– info-doku centrum

www.aspekt.sk

___________________________________________________________

CENTRUM NÁDEJ, oz

Pomoc ohrozeným deťom
Pomáha obetiam domáceho násilia

www.centrumnadej.sk

__________________________________________________________

DOBRÉ PRAXE

v boji proti sociálnemu vylučovaniu ľudí s problémami duševného zdravia (web stránka)
http://www.mentalhealth-socialinclusion.org/projekt.html
____________________________________________________________

Coachingplus

Coachingplus je spoločnosť, ktorá poskytuje koučovacie, supervízne, tréningové a poradenské služby pre komerčné organizácie, verejný a tretí sektor, ako aj pre jednotlivcov.

www.coachingplus.org

____________________________________

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Dom sociálnych služieb MOST - logo

 

 

pomoc psychiatrickým pacientom a ich rodinám

* psychologická ambulancia
* denné rehabilitačné stredisko
* sociálne poradenstvo
* rehabilitačné výlety
* individuálna psychoterapia
* edukačné a tréningové programy
* zážitková skupina osobného rozvoja

Viac informácii na www.dss-most.sk

Program rehabilitačného strediska nájdete tu: http://www.dss-most.sk/rehabilitacne-stredisko/program-rs/

____________________________________________________________

Duševné zdravie dieťaťa, oz

– včasné vyhľadávanie detí s psychickými poruchami a problémami
– poskytovanie poradenskej starostlivosti
– organizovanie diagnostických a terapeutických služieb
– podpora preventívnych a terapeutických programov
– podpora vzdelávacích aktivít pre odborníkov a rodičov detí s psychickými problémami


www.ozdzd.sk

________________________________________________________

GALERIART

umelecký portál

– predstavuje tvorbu umelcov a galérií, pozvánky na výstavy a umelecké podujatia, arteterapiu, e – shop s potrebami pre umelcov..
web: www.galeriart.sk, www.galeriaumenia.sk

___________________________________________________________

Infopacient

Zdravé informácie.
Na informačnom portáli nájdete medicínsky garantované informácie pre pacientov, zdravotnú a právnu poradňu spolu s možnosťou bezplatného objednávania časopisov vydavateľstva MedMedia.

www.infopacient.sk

___________________________________________________________

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

www.iprba.sk

___________________________________________________________

Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike

Verejnosti a profesionálom poskytuje vzdelávanie v Systemickom modeli rastu Virginie Satirovej o človeku a vzťahoch v páre, rodine a v skupinách, a to prostredníctvom seminárov, dielní, pravidelných klubov, videoseminárov, prednášok a výcvikov pod vedením našich a zahraničných lektorov – psychológov, sociológov, rodinných poradcov a psychoterapeutov.

www.satir-institute.sk

__________________________________________________________

Internetový časopis (nielen) o psychológii

pre všetkých čo psychológiu študujú, vyštudovali alebo sa o ňu zaujímajú.

www.i-psychologia.sk

__________________________________________________________

Internetová poradňa IPčko

Na stránke https://ipcko.sk/nájdu mladí ľudia podporné prostredie pre riešenie krízových situácií.

 

 

 

—————————————————————————————————-

Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast

Systemická a gestalt psychoterapia a poradenstvo, pomoc pri partnerských a vzťahových problémoch, liečba psychiky bez liekov, liečba svetlom, liečba kyslíkom, psychowalkmany, ušná akupunktúra, relaxácia, autogénny tréning.

www.kpc.sk

________________________________________________________________

Lundbeck Slovensko, s.r.o.

Zvolenská 19
821 09 Bratislava 2
Tel.: +421-2-5341 4218
Fax: +421-2-5341 7318

www.lundbeck.com

________________________________________________________________

NEHRAJ

Internetový portál pre patologických hráčov a ich príbuzných

www.nehraj.sk

________________________________________________________________

Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním

Prostredníctvom projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ získa občianske združenie Liga za duševné zdravie 190 vyškolených multiplikačných pracovníkov, ktorí budú aktívne pôsobiť v rámci osvetových činností združenia. Cieľom školení prebiehajúcich počas projektu je zvýšiť kvalifikáciu a odbornosť pracovníkov v oblasti problematiky duševného zdravia.

Viacej na www.zsi.sk

________________________________________________________________

Psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (PS SLS)

združuje odborníkov, ktorí sa starajú o psychiatrických pacientov, ďalej odborníkov základného aj aplikovaného výskumu v oblasti biologickej psychiatrie, neurovied, farmakológie, psychológie, špeciálnych pedagógov, rehabilitačných pracovníkov.

www.psychiatry.sk

________________________________________________________________

Servier Slovensko, s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava

www.servier.sk

________________________________________________________________

Terrapsy – poradenské centrum, poradenstvo osobnostného rozvoja

www.terrapsy.sk

________________________________________________________________

Únia materských centier

– všetko o živote mám, rodín a detí v materských centrách na Slovensku
Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.

www.materskecentra.sk

________________________________________________________________

Vydavateľstvo F

Knihy Vydavateľstva F sa orientujú na vydávanie toho najlepšieho z psychiarie, psychoterapie a psychosomatik. Sú určené nielen odborníkom, ale niektoré tituly aj špeciálne pacientom a ich príbuzným, priateľom. Na svoje si prídu aj vzdelaní laici, intelektuáli!

www.vydavatelstvo-f.sk

________________________________________________________________

ZDRAVIE.sk

Na najväčšom zdravotníckom serveri nájdete podrobné informácie o mnohých duševných poruchách, ich príznakoch, priebehu a liečbe. Postupne budeme pridávať kompletné informácie aj o ďalších duševných poruchách, ktoré tam ešte chýbajú.

www.zdravie.sk

________________________________________________________________

Zdravotnícky informačný servis…

www.medicus.sk
________________________________________________________________

Zdravotnícky portál

s denným spravodajstvom, zoznam lekárov aj s ordinačnými hodinami, lekární, veterinárov, očných optík, pohotovostí, kúpeľov, pôrodníc, hospicov, ADOSov a firiem pôsobiacich v zdravotníctve, diskusné fórum a veľa iného.

www.zzz.sk

________________________________________________________________

Združenie Viktória

On-line sociálne poradenstvo.

www.zdruzenieviktoria.xf.cz