Liga za duševné zdravie SR

Virtuálny projekt, pridajte sa

len 5 minút

Cvičiteľka zdravotnej JOGY, Jana Bahulová
Cvičiteľka zdravotnej JOGY, Jana Bahulová

k výzve „zapojte sa a hovorte o svojom duševnom zdraví – len 5 minút“ sa zapojila aj naša dlhoročná priateľka, pracovníčka krízového strediska DOM,  OZ Brána do života a učiteľka Iyengar jogy Mgr. Jana Bahulová … Vie, že hovoriť o svojich problémoch je dôležité. Aj zdravá duša aj joga vás vedú k harmónii a vyrovnanosti.