Liga za duševné zdravie SR

Začiatok života prináša do vášho života radosť

Vráťte sa v čase, na ktorékoľvek miesto kedy ste boli ešte súčasťou energie vesmíru prítomní, ale vo forme čistej energie- súčasťou univerzálnej sily. A ako ste sa pohybovali, spirituálna podstata spojená s vami vyžiadala novú formu A pri prechode  k tejto forme, keď ste prechádzali mnohými podobami, ocitli ste sa jedného dňa na tejto planéte v podobe dieťaťa. Dieťaťa, ktoré bez vedomého poznania prišlo kvôli špeciálnemu dôvodu, na ktorý ste už dávno zabudli. A keď sa vrátite v predstavách do vnútra tela ženy, ktorá vás nosila, kým sa vaša nová forma zdokonaľovala a tvarovala, uvedomte si zázračnosť tohto formovania, ktoré sa samo dopĺňalo.

Prišli ste v podobe semienka, ktoré vzniklo splynutím dvoch semienok. A každý nasledovný deň sa všetko menilo tak, ako nasledovala jedna fáza za druhou, až sa vytvorila  vaša nová podoba, ktorá sa mala stať novou ľudskou bytosťou tejto planéty. Každý deň na nej vzniklo niečo nové, nejaký nový kúsok, ktorý sa stal  základom pre budovanie  niečoho ďalšieho. A takto ste sa  troška po troške v tom období začali podobať na malé dieťatko. Prešli ste z jedného miesta na druhé, nové miesto, pri ktorom ste si začali uvedomovať to , čo ste si mohli uvedomovať ako dieťa, že pokračujete v zázračnej ceste, ktorá vám poskytuje nové možnosti. Prišli ste čulí a celiství, s vedomím, so svojou podstatou a boli ste požehnaním prejavom života. Prišli ste so svojou schopnosťou, vďaka vašej ľudskej výbave a duchovnej základni, aby ste sa stali radostnými, tvorivými, účinnými, milujúcimi, skutočnými, zdravými a šťastnými jedincami, so schopnosťou milovať druhých. Prišli ste tiež s možnosťou tvoriť myšlienky a nápady, ktoré vás mohli účinne oddeliť od všetkých vašich potencií. ..Máte slobodu výberu, aby ste použili to, čo máte.

Predstavte si tie chvíle, kedy ste pokračovali pôrodnou cestou k tomu úžasnému zázraku, ktorý sa stane a ktorý predstavuje narodenie človeka. A potom sa ďalej pozrite na obdobie, kedy ste sa mohli  vzpriamene posadiť, vykročiť, pobehnúť, rozprávať a vytvárať nové možnosti: fantázie, umenie, nové možnosti pre seba. Tie nádherné biologické hodiny v našom tele vás preniesli túžbami vývinu cez adolescenciu už k posunu k vášmu plnému rastu.

Zázračná podstata, ktorej ste boli súčasťou sa premenila na niečo veľmi osobité… Máte zvláštne meno, ktoré patrí len  vám. Máte zvláštny výzor, ktorý patrí len vám. Máte chute a priania, ktoré patria len vám. A možnože si v tejto chvíli môžete dať povolenie, aby ste prebudili všetky hladiny, ktoré sú pre vás teraz otvorené – svoje možnosti na prekvitanie. Vaše ja, zázračná a plne rozvíjajúca ľudská bytosť .A dajte si v tejto chvíli aj povolenie poznať, že aj keď je tu už čokoľvek a bude toho ešte viac.

Teraz, keď sa môžete na seba pozerať, vedzte, že si prinášate mnoho zážitkov so súčasnosti .Každý zážitok vám pomáha zaoberať sa s niečím novým, čo vám prináša prítomnosť. Ste naplnení očakávaniami,  vedomosťami a závermi, ktoré ste získavali na ceste k dnešku. Takže, keď sa teraz ma seba pozriete, dovoľte si prezrieť tento skutočný prejav ľudského umenia. A potom si dajte povolenie všimnúť, čo by ste na sebe chceli mať inak. Dajte si povolenie nachádzať spôsoby, ako uskutočniť to, čo si prajete, nech je to hocičo. Možnože si pritom uvedomujete, že je život ustavičným plynulým vývojom niečoho nového. A teraz pokročte asi o desať rokov dopredu Potrite sa na seba, či vidíte niečo, o čom by ste mohli povedať, , že ste si priali urobiť.  Dovoľte si započúvať sa do tejto informácie.   Uložte si ju na nejaké miesto, možno ju v súčasnosti využijete. Teraz sa posuňte o dvadsať rokov a znovu, keď sa na seba pozriete, objavte ešte niečo, o čom by ste  o dvadsať rokov mohli povedať, že by ste si priali, aby ste to urobili predtým? Ak áno, využite to ako svoj zdroj v prítomnosti. A pritom, keď sa pozeráte, všimnite si svoju krásu a svoje možnosti.

A teraz sa posuňte v okamihu pred smrťou. Ste pripravení odísť a prejsť do inej formy vedomia. Keď sa v tento okamih pozeráte na seba, čo by ste mohli povedať o tom, čo  ste neurobili? Čo by ste  mohli povedať o svojej kráse? A nech už je to čokoľvek, môžete si túto informáciu ponechať pre súčasnosť medzi vecami, na ktorých chcete pracovať? A potom, keď si dovolíte uvedomiť, že niekedy v čase splyniete s ostatným vedomím, uvedomte si aj to, že okamih vášho žitia prebieha práve teraz. Práve súčasnosť môžu obklopovať všetky možnosti. Súčasnosť, v ktorej môžete preciťovať a myslieť a vidieť a počuť i voliť si.